background

Oral Diagnoz & Dental Radyoloji

Ağız içi ve çene bölgesindeki hastalıkların teşhisinin radyolojik ve klinik olarak belirlendiği bir branştır. Ağız içi ve çene bölgesinde yer alan problemler saptanıp hastanın durumuna göre en uygun tedavi yöntemi belirlenir.

Başarılı bir diş tedavisi, tüm hastalıklarda olduğu gibi ancak doğru konmuş bir teşhisle yapılabilir.  Bu açıdan  Oral Diagnoz,  ağız içi muayenenin yanında çevre dokuların  yüz, çene ve çene eklemi, dudaklar, yanak, damak, dil, burun ve boyun bölgelerinde bulunan tüm yumuşak dokuları kapsar.  Ağız içi muayenede sadece problem olan bölge değil bir bütün olarak değerlendirmeler yapılır. Yumuşak dokunun sağlığı , diş eti çekilmeleri, bakteri plakları, diş taşları, fistüller, çürükler, çapraşık dişler  ve çene kapanışları değerlendirilir. Bu aşamada henüz ağrı olmayan dişler veya çekilmeye yeni başlamış diş etleri de değerlendirilerek, önlem alınmış olur.  Ayrıca tedavi için gelen hastalara mutlaka var olan kalp, damar, tansiyon, alerji, astım, diyabet, hormonal rahatsızlıkları ve düzenli kullandıkları ilaçlar sorulmalıdır. Bu tip rahatsızlıkların varlığı, hem tedavi yöntemini hem de tedavide kullanılacak ilaçları değiştirecektir. Oral Diagnoz ve Radyoloji kliniğinde hastanın tüm hikâyesi alınarak diş tedavisi planlanacaktır. Hastanın diş tedavisinden beklentileri değerlendirilir  ve muhtemel sonuçlar hastaya detaylı olarak anlatılarak tedavi planlaması yapılır.

Diş tedavilerine doğru teşhis koyabilmenin  en etkili yöntemlerden bir tanesi de; radyolojik tetkiklerdir.

Yapılan muayede sonrasında;

 • Ağızda bulunan dişlerin tamamı ile birlikte gömülü dişleri görüntülemek
 • Çene kemik yapısını değerlendirmek
 • Ağızda bulunan boşlukları değerlendirmek
 • Çene eklemlerini ve eklem problemlerini değerlendirmek,.
 • Gömülü dişlerin çekilmesinde, kist veya tümörlerin tespit edilmesinde,
 • Bir veya bir kaç tane implant uygulanması gibi cerrahi uygulamalarda
 • İlk kez gelen hastalarda ilk teşhis amacıyla
 • Dental arkların geniş kapsamlı olarak değerlendirilmesinde
 • Travma vakalarında
 • Özellikle karma dişlenme döneminde diş gelişimleri incelemeleri
 • İntraoral radyografileri tolere edemeyecek kişilerde
 • Panoramik incelemeye ihtiyaç vardır.
 • Periapikal röntgenler ise; panaromik röntgende tespit edilen diş rahatsızlıkları ile ilgili daha detaylı görüntü alınması amacıyla kullanılan yöntemdir. Detaylı görüntü alınması açısından panaromik röntgenlere göre daha üstün bir görüntü alınır.

Call Now Button0 312 287 10 87